Jeg har alltid fotografert - nesten.

Jeg fikk mitt første kamera da jeg var ca. 10 år, et allerede da gammelt Kodak boksapparat i det utdødde filmformatet 116, dvs. 6,5 x 12. Dessverre eksisterer hverken kamera eller bilder fra denne tiden lengre. Gjennom et par mellomstadier endte min karriere med et Kodak Retinette en gang tidlig på 70-tallet.

En ny fase startet på 80-tallet med Nikon FM som jeg har fortsatt. En Leica fra samme periode solgte jeg - dessverre. Det ble eget mørkerom og mye fotografering inntil det ble ny pause. Mørkerommet eksisterer ikke lengre.

En periode mente jeg sterkt at "de beste bildene har en inne i seg" og tok ingen bilder. Det mener jeg fortsatt, men det må likevel være lov til å ta bilder - kom jeg til - etter flere år.

Den digitale "revolusjonen" innledet en ny fase. Jeg har gått gradene via mange kameramodeller til relativt "proft" utstyr.

Her har jeg forsøkt å dokumentere et tverrsnitt av min fotografering fordelt på noen få kategorier. Men en ting mangler. Jeg fotograferer en del for kunstnere for dokumentering av kunst, primært malerier, og har en rekke kunder, både kjente og mindre kjente. Kunstfotografering er en krevende disiplin der jeg stadig lærer og utvikler meg som fotograf. Denne delen av min virksomhet er ikke med her.

Det aller meste av bildene her er fra den digitale perioden - naturlig nok. Jeg har mye negativer og lysbilder fra tidligere, men jeg har foreløbig veket tilbake for innsatsen som kreves for digitalisering. Jeg har tusenvis av bilder i mine databaser. Det er ikke hensikten å vise mest mulig, snarere et utvalg i utvalgte kategorier som kan si noe både til meg selv og andre.

----------------- O ---------------

PS: Livet er mer enn foto! Jeg er pensjonert etter et langt yrkesliv i forskning og næringsliv. Nå arbeider jeg med drift og utvikling av et galleri for samtidskunst, Trafo kunsthall i Asker.