Jeg synes det er spennende å lage portretter!

Men jeg har ingen interesse i å fotografere i studio med elaborert lyssetting. Det er mye mer interessant å ta lage portretter spontant, gjerne som del av en annen aktivitet, ikke avtalt og gjerne under krevende lysforhold som gir spesielle effekter. paradoksalt synes jeg ofte at lite tilgjengelig lys snarere fremhever motivene enn skjuler. Se
her.

En egen kategori er portretter av kunstnere. I mitt arbeid møter jeg mange kunstnere. En del er avbildet
her.